Žížala hnojní

Žížala hnojní

Délka těla: 50 - 150 mm
Výskyt: zamokřené půdy (kompost, hnůj)
Rozšíření: všechny kontinenty kromě Antarktidy
Potrava: rostlinné zbytky
Žížala kalifornská

Žížala kalifornská

Délka těla: do 100 mm
Výskyt: Vermikompost
Rozšíření: všechny kontinenty kromě Antarktidy
Potrava: rostlinné zbytky

Naše žížaly, historie

Naše firma se dlouhodobě zabývá chovem žížal a to od roku 2000.

Hnojní žížaly jsou druhem žížal, který je pro rybáře nenahraditelnou nástrahou a návnadou. V začátcích byli pokusy o založení kvalitní a bohaté kolonie hnojáčků velmi těžké, dlouho se nám nedařilo založit substrát s dostatkem kvalitní potravy. Jako u všeho i zde platí, že všeho moc škodí, stejně jako nadměrná vlhkost, nedostatek kyslíku a nevyhovující PH. Trvalo poměrně dlouhou dobu, ale nakonec se nám povedlo založit chov hnojních žížal, kde dokážeme regulovat jejich rozmnožování, pomocí potravy a PH dorůstající velikost. Konečně jsme založili firmu pro chov a distribuci hnojních žížal a my řešíme další problém s přechováváním hnojáčků v uzavřených krabičkách. Zde platí, že kvalita substrátu hraje velkou roli pro dlouhodobé přechovávání. Trvá rok, než je namíchán dnes už standartní výživný substrát, ve kterém se žížalám daří po několik týdnů až měsíců. Tomuto úspěchu pomohl výběr krabiček s UV filtrem.

Další metou byl zmenšený chov hnojáčků. Mnoho rybářů se pokoušelo vyrobit domácí vermikompostéry, aby měli kdykoliv živou nástrahu po ruce. Zpočátku jsme nabízeli interiérový vermikompostér, který alespoň malou potřebu dokázal uspokojit. Začínáme si pohrávat s myšlenkou výroby vlastních zmenšených chovů.

V r. 2014 je na světě pracovní vermikompostér T - 1. Jedná se o dvě plastové nádoby s obsahem 90l. Tento malochov vyrábí hnojáčky v dostatečném množství pro několik rybářů.

Celou dobu, kdy se chovem hnojních žížal zabýváme, máme dostatek vermikompostu a žížalí vody. Bereme to jako samozřejmost a přirozený produkt našeho podnikání, který bezezbytku využíváme. Po celou dobu intenzivního chovu likvidujeme několik set tun bioodpadu a vracíme zpět do přírody.

V r. 2016 nastává zlom a našim dalším cílem je likvidace bioodpadu tou nejpřirozenější cestou. Kupujeme první násadu kalifornských žížal, které jsou pro tento druh likvidace specialisty. Obsazujeme naše vermikompostéry a opět se učíme, tento druh množit a vytvářet ideální podmínky.

V roce 2017 vyrábíme největší vermikompostér na našem trhu T - 2, a ve vývoji je další o objemu 2,5 m3, ten bude sloužit pro likvidaci bioodpadu na zahradách.

 

 

 

 

 

 

Fotografie