O žižalách

Kalifornské žížaly jsou chovány především pro svou žravost a chuť likvidovat bioodpad. U nás jsou spojovány především s likvidací bioodpadu a to buď ve vermikompostérech, na plochách, nebo navrstvených pásech různých velikostí. My se zabýváme chovem ve vermikompostech jak domácích tak i zahradních. Navrhujeme, testujeme a vyrábíme vermikompostéry tak, aby jejich"obsluha" byla pokud možno co nejjednodušší, přitom plně funkční.

Jak jsem napsal dříve kalifornky především likvidují bioodpad. Naši myšlenkou je tento způsob praktikovat v místě výroby odpadu a nezatěžovat životní prostředí skládkováním a další manipulací s odpadem. Kalifornky jsme si pořídili v r. 2016 a od té doby se nám podařilo založit kolonii žížal v několika vermikompostérech, ve kterých jsme dříve testovali žížaly hnojní. Za to nám žížaly likvidovali bioodpad několika rodin, přitom vyráběli další produkt a tím je žížalí voda a vermikompost, hnojivo, které ocení především zahrádkáři a pěstitelé květin.

Násada kalifornských žížal - Takové množství slouží k založení menších interiérových vermikompostérů. Žížaly jsou vybírány tak, aby násada obsahovala všechny stádia vývoje žížal a to od kokonů až po dospělce. Krabičky obsahují výživový substrát a poměrně velké množství původního substrátu s žížalama. Při zakládání chovu obsah vysypte do vermikompostéru, nerozhrabávejte a přidávejte potravu.

http://www.proryby.cz/produkt/nasada-kalifornskych-zizal-07l/4170

Žížalí voda je čistě ekologické hnojivo. Výroba žížalí vody v našich chovech spočívá v zachycování odkapu z vermikompostéru hnojních a kalifornských žížal.

http://www.proryby.cz/produkty/hnojni-zizaly-produkty/121-0-0-0-0

 

 

 

Fotografie